Thèu-ya̍p

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Wikimedia Commons
Tak-sà tû cho-tet kung-hien ke mòi-thí chṳ̂-liau-khu, kîm-ha chúng-khiung yù 86,985,251 ke chhṳ-yù ke mòi-thí vùn-khien.
Kîm-ngit thù-phién
Adenium Seed Pappus Black Uthandi Aug21 D72 20862.jpg

Adenium obesum (common name: desert rose) seed with double pappus. The seed is 1 cm (0.39 in) long, the overall length is 8 cm (3.1 in). The seeds form in large pods or fruit on the plant. When mature, the pod splits open and the seeds are propagated by wind. This specimen was grown in Chennai, India.
 

+/− (hak), +/− (en)

Kîm-ngit yáng-phién
Chhâm-kâ

 Tên-ngi̍p Khôi sîn ke fu-khiéu

Liù-lám?
Chhiáng ngì yung liá ya̍p táng-thèu chhìm ke khiông-é yu-phién ke lièn-kiet lòi liù-lám. Fôn-ngiàng ngì thin ngài-têu ke Feeds.
Yung?
Chhiáng ngì thu̍k ngài-têu ke thi ngi pái sṳ́-yung chṳ́-nàm, lí-hàng chhṳ-yù sṳ́-yung hia̍p-thin ke yêu-khiù. Ngì ya cho-tet yung chhiáng phe̍t-sà sông-chai thù-phién.
Phien-ngin?
Chhiáng ngì khon Category:Hàn-màng phien-ngin chhut lòi ke tûng-sî. Na he ngì yù fap-thu phien-ngin chhut he mak-ke tûng-sî, chhiáng ngì hi khì ke thó-lun-ya̍p thì-chhut.
Chhóng-chok?
Chhiáng ngì ngin-chṳ̂n ke thu̍k yit-ha ngài-têu ke Án-ngiòng kung-hien ngì ke chok-phín, liáu-kié lâu chhóng-chok yù siông-kôn ke sêu-sit.
Kien tô!
Chhiáng ngì lòi-hi ngài-têu ke sa-khî liá-têu chhìm kien tô kung-hien ke fông-sṳt.
Hip-siong pí-soi
Generic Camera Icon.svg
Hip-siong sông-chai to liá-têu, chhâm-kâ ngài-teu tak ngie̍t ke pí-soi, tet-tó lìn-kám, chai chhṳ yit-ha sîn ke chú-thì! Ap liá-têu liáu-kié kien-tô!
Chhèu-tiám

Na he ngì he thèu yit pái lòi liá-têu, ngì cho-tet siên khon «thi̍t-set thù-phién», «yù-mì thù-phién» fe̍t-chá «chui hó ke thù-phién». Ngì ya cho-tet chhai «Ngin-sṳt ngài-têu ke hip-siong sṳ̂-fu» lâu «Ngin-sṳt ngài-têu ke va̍k thù sṳ̂-fu» tú hi khon ngài-têu chôn-kâ tén-khip kung-hien-chá ke chok-phín. Ngì khó-nèn voi tui «ngièn-thu thù-phién» yù him-chhi.

Nui-yùng